top of page

Cinc cànons

Captura de pantalla 2024-04-18 a les 9.42.18.png

'Cinc cànons' for piano four-hands is a set of pieces based on the technique of rhythmic tiling canons. This is a counterpoint technique derived from the classic technique of successive entries of the same melody to multiple voices but with the particularity that once all the voices of the canon are playing at the same time, none of them overlaps with the other other without leaving any pulse ("hole") free.

 

Each of the five canons is inspired by a different composer: György Ligeti, Manel Oltra, Claude Debussy, James Tenney and Steve Reich.

 

***

'Cinc cànons' per piano a quatre mans és un cicle de cinc peces basat en la tècnica dels cànons rítmics per tesel.lació. Aquesta és una tècnica contrapuntística derivada de la clàssica tècnica d'entrades successives d'una mateixa melodia a múltiples veus però amb la particularitat que, un cop totes les veus del cànon estan sonant alhora, cap d'elles es superposa l'una amb l'altra sense deixar-ne cap pulsació ("forat") lliure.

 

Cadascun dels cànons s'inspira en un compositor diferent: György Ligeti, Manel Oltra, Claude Debussy, James Tenney i Steve Reich.

 

***

 

'Cinc cànons' para piano a cuatro manos es un ciclo de cinco piezas basado en la técnica de los cánones rítmicos por teselación. Ésta es una técnica contrapuntística derivada de la técnica clásica de entradas sucesivas de una misma melodía a múltiples voces pero con la particularidad de que una vez todas las voces del canon están sonando a la vez, ninguna de ellas se superpone la una con la otra sin dejar ninguna pulsación ("agujero") libre.

 

Cada uno de los cánones se inspira en un compositor distinto: György Ligeti, Manel Oltra, Claude Debussy, James Tenney y Steve Reich.

Instrumentation

 

Piano four hands

Details

2024

dur. : 7'

World Premiere by Montserrat Lladó and Ester Vela 11 Mars 2024 CMMB Barcelona

Publishing

Published by Universal Music​

bottom of page